Χατζόγλου Ελένη

Χατζόγλου Ελένη

Λογοθεραπεύτρια

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Γρηγορίου Παπαμιχαήλ 2, Μυτιλήνη

Τηλ.: 2251048986

Κινητό: 694668 4555

Email:Αναλυτικό Βιογραφικό


Η Χατζόγλου Ελένη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογοθεραπείας, της Ανωτάτης Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, του ΤΕΙ Ιωαννίνων, από την οποια έλαβε το 2009 την ειδικότητα της Λογοθεραπεύτριας.


Έκανε την πρακτική της άσκηση σε Ιδιωτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην πορεία συνεργάστηκε με Ιδιωτικά κέντρα: Αποκατάσταση φωνολογικών και αρθρωτικών διαταραχών, αυτισμός, νοητική καθυστέρηση, σύνδρομα, βαρηκοΐα, διαταραχή στη ροή του λόγου (τραυλισμός), εγκεφαλική παράλυση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.


Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Θεσσαλονίκη παρακολούθησε, σε συνεργασία με καθηγητές, πλήθος εποπτειών, που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση, στον τρόπο χρήσης των εργαλείων αξιολόγησης αλλά και στις μεθόδους παρέμβασης. Μέχρι και σήμερα συνεχίζει να εκπαιδεύεται και να διευρύνει τις γνώσεις τις, παρακολουθώντας συνέδρια και σεμινάρια και να εξειδικεύεται στις διάφορες μεθόδους που αφορούν στην επικοινωνία ατόμων και ατόμων με αυτισμό.


Το 2010 επιστρέφει στον τόπο στον οποίο μεγάλωσε, τη Μυτιλήνη και ανοίγει το δικό της Κέντρο Λογοθεραπέιας. Τρία χρόνια μετά, τόσο οι αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών όσο και η δική της όρεξη κι αγάπη για τη δουλεία της, θα είναι οι λόγοι δημιουργίας ενός μεγαλύτερου χώρου για τα παιδία, τις οικογένειες τους, αλλά και για την ίδια, που έχει τη χαρά να περνάει σ’ αυτόν τις περισσότερες ώρες της ημέρας.